Juveline
Mongolian Gull Larus cachinnans (?) mongolicus
November 2nd 1986 Tamagawa-river Kawasaki Kanagawa Japan.

1stwinter at Choshi Chiba Japan