Adult winter Slaty-backed Gull Larus schistisagus
Tama-gawa river, Kawasaki, Kanagawa, Japan, October 2nd  2002.  Photos by O. Ujihara
Back